Съвременни тенденции в денталната хирургия

Моделирането на постериорни зъби е вид изкуство, което изисква от зъботехника да възпроизведе и най-незначителния детайл от оклузалната форма, използвайки трудни методи за восъчен моделаж. Написан както за студенти, така и за опитни специалисти, този уникален атлас ще промени начина, по който зъботехниците моделират зъби. 


Той води читателя стъпка по стъпка през революционната моделажна техника на автора за пресъздаването на премолари и молари.

Придружаващият текст съдържа ясни обяснения и илюстрации на всички техники.

Богато илюстрирана от начало до край, всяка глава развива практическите познания и задълбочава тези за номенклатурата, морфологията, ръководенето на восъка и работата с него, функционалната моделажна последователност за максиларното и мандибуларно съзъбие, адхезивното циментиране. 

Кулминацията е серия от впечатляващи клинични случаи. 

Тази книга е незаменим източник за всеки зъботехник, който иска да задълбочи познанията си по отношение на оклузалната форма и да подобри функционалната морфология на постериорните си възстановявания.денТална кераМика: ОСнОВни пОлОЖения за клиничната практика.

Съвременните материали правят висококачествените керамични възстановявания предвидими дори в случаите, които са истинско предизвикателство. 

Този практически наръчник разглежда съвременните материали и технологии на модерната козметична дентална медицина. 

Описани са физичните качества и характеристики на съвременните материали, както и клинични индикации за тяхното приложение при фасети, единични корони, фиксирани частични конструкции и имплантатно протезиране. Авторите обръщат внимание и на други естетически свързани въпроси, като протезиране на невитални зъби и последните избелващи техники. С инструкции и многобройните си илюстрации, тази книга е безценна за всекидневната клинична практика.