Работа с микроскоп


В стоматологията присъствието на микроскопа не е задължително, но е препоръчително. 
Лекарите откриват ежедневно, че всеки аспект от стоматологията става по този начин по-лесен.
Микроскопската стоматологията е нова технология, която придава особено значение на визуалната информация и е по-точна от традиционната. Лъкатушещият път на изучаването му може да бъде наистина стръмен, но си струва изкачването.
Бъдещето ще докаже и потвърди резултати, постигнати в областта на стоматологията с микроскоп.

Oнагледяване на следните ендодонтални проблеми с микроскоп :

  • лоша хигиена на труднодостъпни места
  • цепнатини в зъби, които имат нужда от поставяне на коронка
  • зле прилягащи пломби и коронки
  • кариеси под съществуващи възстановявания
  • действителния обем на кариес при пациенти, които впрочем нямат оплаквания, както и близостта на пулпата след отстраняване на кариес…

Научете повече за микроскопа, с който работим :
 

Малък, компактен и гъвкав - микроскоп Kaps SOM ® Series, е създаден с цел по прецизно диагностициране на Вашите ендодонтални проблеми.
 

Повече за Kaps SOM ® Series