Ендодонтия (кореново лечение)

Когато се извършва кореново лечение се почистват каналите на зъба с помощта на специални инструменти и апарати и след това се запълват, за да се елиминира достъпа на бактерии до тях. Ендодонтското лечение при нас се извършва под ДОМ(дентален оперативен микроскоп) с помощта на съвременни методи и материали. 
Усъвършенстването на ендодонтските техники и новите материали направиха модерната ендодонтия безболезнена, и в много висок процент протичаща без усложнения. Кореновото лечение протича под местна упойка може да завърши и в едно посещение, но много по често се изискват няколко посещения.
Предлагаме и сътрудничество с колеги. които да реферират към нас трудни и специфични ендодонтски случаи.
Накратко извършваме следните услуги:
1. Лечение на пулпит и периодонти и техните усложнения.
2. Прелекуване на ендодонтски компрометирани зъби.
3. Минимално инвазивно остраняване на коренови щифтове и/или на сепарирани(счупени) канални инструменти от коренови канали.
4. Надеждно затваряне на перфорации с биокерамични материали.
5. Диагностика на пукнатини и/или фрактури и тяхното евентуално третиране.
6. Запълване на кореново-каналната система с биорегенеративни, антибактериални и неалергизиращи материали и последваща херметизация и изграждане чрез доказани адхезивни системи, подсилени със фиброщифтове/влакна

Д-р Гришин - дентална практика :

Телефон за връзка

0899 914 255

Работно време:

Понеделник - Петък: 09:30 - 18:00 ч.
Събота и неделя: Почивни дни